نحوه سفارش

مرحله 1

لطفا به من بگویید که مورد علاقه و منظور کمیت ما شما یک قیمت خوب ارائه دهد.


مرحله 2

طوری که ما می تواند شما بگویید هزینه حمل و نقل و تحویل اطلاعات بیشتر لطفا به من آدرس حمل و نقل خود را بگویید.


مرحله 3

هنگامی که شما سفارش خود را تایید و سپس ما به شما ارسال خواهد شد اطلاعات پرداخت.


مرحله 4

سفارش خود را به شرکت کشتیرانی بلافاصله پس از پرداخت شما ارسال خواهد شد. و شرکت کشتیرانی آن 24 ساعت ارسال خواهد شد. شماره پیگیری دریافت خواهید کرد در 2 روز.


مرحله 5

ثبت نام برای بسته خود را به این ترتیب کامل است.


مرحله 6

خدمات پس از فروش: اگر هر سوالی در مورد استفاده از این محصول را دارید لطفا در اختیار ما بازخورد که می تواند ما را بهتر به شما خدمت.