تعطیلات فرا می رسد؟

- Mar 28, 2017-

تعطیلات فرا می رسد؟

روز قبرس چینی Tomb ما فرا می رسد ، تعطیلات از 2 آوریل تا 4 آوریل است ، در طول تعطیلات ، پیک ما خاموش است ، و ما هیچ بسته ای را ارسال نمی کنیم. سپس ما قبل از تعطیلات یا بعد از تعطیلات ما بسته را ارسال می کنیم. هر خواسته ای ، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید: sales@rongxinbio.com .